לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

מכרזים 2017

  מכרז פומבי 1/2017
  פניה לאיתור מועמדים לשמש כיו"ר ועדות ערר
  שאלון למועמד/ת לכהן כיו"ר ועדת ערר לארנונה
  הזמנה להציע הצעות להספקת שירותים
  מכרז פנימי/ פומבי מס' 100/2017
  מכרז -2/2017 הזמנה להציע הצעות להספקת שירותים משפטיים חיצוניים
  מכרז פומבי מ'ס 3/2017 להספקת שירותי נקיון רחובות ושטחים ציבוריים
  מכרז פומבי מ'ס 4/2017 למכירת רכב מועצה מסוג טרקטור חקלאי
  מכרז חיצוני 101/2017 מזכירת ספריה שאינה ספרנית
  מכרז פומבי מס' 5/2017 לשרותי הספקה, הצבה, ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם
  מכרז פומבי 3/2017 להספקת שירותי ניקיון לרחובות ושטחים ציבוריים הודעה על פתיחת תיבת מכרזים
  מכרז פומבי מס' 5/2017 לשרותי הספקה, הצבה, ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם הודעה מ'ס 1
  מכרז פומבי מס' 5/2017 לשרותי הספקה, הצבה, ותחזוקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם הודעה מ'ס 2
  פניה לאיתור מועמדים לשמש כיו"ר ועדות ערר
  שאלון למועמד לכהן כיו"ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה
  מכרז פומבי מס' 7/2017
  מכרז פנימי/פומבי מס' 103/2017 פקח עירוני חנייה וחוקי עזר
  מכרז פומבי מס' 6/2017 להספקת, הצבת והפעלת דלפק קפה במרכז וייל
  מכרז פומבי מס' 6/2017 להספקת, הצבת והפעלת דלפק קפה במרכז וייל הודעה מס' 1
  מכרז פומבי 7/2017 הודעה מס' 1
  מכרז 8/2017 לשירותי אבטחה
  מכרז פנימי/פומבי מס' 104/2017 פקח עירוני חנייה וחוקי עזר
  מכרז פומבי מס' 9 למכירת רכב המועצה מסוג ניסאן קשקאי
  מכרז פומבי מס' 10/2017 לשרותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה
  מכרז פומבי מס' 9/2017 למכירת רכב המועצה מסוג ניסאן קשקאי מעודכן
  מכרז פומבי מס' 10/2017 לשרותי הספקה, הצבה ותחזוקה של כלי אצירה הודעה מס' 1
עבור לתוכן העמוד