לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

מחלקות

  גביה ארנונה נכס ריק
  גביה ארנונה תצהיר
  גביה ארנונה מסמכים להנחה
  גביה ארנונה הנחה
  הנדסה - 2151 גושים חלקות
  הנדסה - מספור בתים
  הנדסה - מפת ייעודי קרקע
  פסיכולוג - ויתור סודיות
  פסיכולוג - שאלון הורים
  פסיכולוג - הפניית ילד גן
  פסיכווג - הפנייה תלמיד בית ספר
  הנדסה - חוק עזר שילוט
  הנדסה - הר2232
  הנדסה - טופס 4
  הנדה - הנחיות תחילת בנייה
  הנדסה - הערת אזהרה
  הנדסה - מקרקעין
  הנדסה - שומה
  הנדסה - ביוב
  רישוי - תו חנייה לתושב
  רישוי - תו חנייה זמני
  רישוי - בקשת ביטול קנס
  רישוי - בקשה לרישו עסק
  כלנית - טופס בקשה לאבחון
  הנדסה מפת 531
  הנדסה - תרשים נוהל בנייה
  אחזקה - שירותים
  אחזקה -אות מחזרית אלה
  הרשמה קיץ יעל
  הנדסה - מרחביות
  הנדסה - שומה 2 יולי 15
  הנדסה - יעודי קרקע
  הנדסה - המלצה לקבלת טופס 4
  הנדסה העברת זכויות
  הנדסה - תכנית חלוקה
  הנדסה הסכם חכירה
  הנדסה - הסכם שיתוף במקרקעין
  רישוי לעסקים
  רישוי לתושבים
  הנדסה- מרחבית
  הנדסה - מרחבית2
  גני ילדים תשעז
  פיקוח
  איכות הסביבה
  מרכז כלנית
  רענון הנחיות לשעת רעידת אדמה
  מכרז פנימי/ פומבי מס' 108 מפקח תכנון ובניה
  בקשה הפנייה לאיבחון מעודכן
  טופס קנס מנהלי קצוב / ברירת משפט
  תצ"א
  ארנונה 2017 חוברת
  מדידת משקעים , דצמבר 2016
  הצגת מסמכים נלווים לבקשת הנחה2017
  בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים 2017
  רישום לגני הילדים וכיתה א' תשע"ח
  זיכרון בסלון מעודכן לתאריך 2.4.17
  הכוח הירוק מפה של אזור נגוע בנמלת האש רחוב הורדים 2017
  הכוח הירוק מפה של אזור נגוע בנמלת האש רחוב מהמעפילים עד התלמים 2017
  הכוח הירוק מפה של אזור נגוע בנמלת האש רחוב הנוטע עד האורנים 2017
  הכוח הירוק מפה של אזור נגוע בנמלת האש רחוב מהתלמים וקרן היסוד עד הנוטע 2017
  צו ארנונה 2018
  התקנת מז"ח
  מכתב לצרכן מז"ח
  צהרון לילדי גני הילדים – הודעה לרישום
  טופס ערעור איכות הסביבה
  החלת החוק לייעול הפיקוח והאכיפה
  הודעה לבעלי כלבים
  תוכנית לפיתוח מזרח כפר שמריהו - מצגת לתושבים
  המדריך לחגים תשע"ח
  בקשה לביטול דוח חניה
  התקנת מז"ח עידכון
  החלטת הוועדה המחוזית למתן תוקף לתכנית
  עדכון מרכז הספורט ומרכז השירות לתושב הר/2220 לתאריך .26.12.17
  הצהרה על שינוי מחזיק נכס
  הצהרה על נכס ריק
  טופס בקשה להנחה 2018
  טופס נלווה לטופס בקשה הנחה 2018
  פיזור פתיונות נגד כלבת בכפר שמריהו
  לוז מגרש סנטטי כדורסל
  הצהרה בדבר נכס ריק מעודכן
  לאן מפרידים את הפסולת
  רישום לגני ילדים תשע"ט 2018
  גביית אגרת שמירה
  מתחם דרך השדות
  דוח קרינה ברחוב הנוטע
  דוח קרינה מרחוב הנוטע 1
  פרסום להפקדה - הר/2220 - מרכז הספורט ומרכז השירות לתושב
  מתחם דרך השדות מעודכן ל25.6.18
  בקשה לביטול קנס חניה מעודכן
  דוח מדידות שדה מגנטי
  בקשה לביטול דוח חניה מעודכן ל 8.8.18
  קדחת הנילוס המערבי
  הנחיות להגשת בקשה למחלקת הנדסה עבור רישיון עסק
  בקשה הפניה לאיבחון או טיפול
  בקשה הפניה לאיבחון או טיפול מעודכן
  מפה תצ"א
  מפה תצלום אויר
  חיסונים לכלבים 12.12.18
  חיסונים לכלבים 12.12.18 מעודכן
  אריזות זורקים לפח הכתום
  חנייה בקשה להישפט
  לוז דשא סינטטי מעודכן לדצמבר 2018
  בקשה לתמיכה טפסים 2019
עבור לתוכן העמוד