מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  ארנונה 2014

  ארנונה 2014 (הגדל)

   


   חוברת צו ארנונה 2014


   

   

   

  טפסים נלווים

   

  בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

   

  הצגת מסמכים נלווים לטופס בקשת הנחה

   

  תצהיר

   

  הצהרה בדבר נכס ריק

   


   

  דבר ראש המועצה, דרור אלוני:

   

  שנת 2014 בפתח. בכדי להתמודד עם צרכי התושבים והישוב, ערכנו תוכנית עבודה מתוקצבת עדכנית, אשר תוצג, לאחר אישורה, לציבור הרחב.

   

  במהלך שנת 2012 קבעה ממשלת ישראל תוספת של אחוז למע"מ. ואחוז נוסף במהלך 2013. כמו כן, קבעה הכנסת שכר מינימום לעובדי קבלן, אותו אנו מחויבים לשלם. מאחר והמועצה אינה מזדכה על מע"מ ואיננו מפוצים על ההתייקרויות, עלינו לספוג את מלוא ההתייקרות.

   

  במסגרת הסכם בין ממשלת ישראל לשלטון המקומי, רשויות עצמאיות תתמוכנה בחלשות ע"י הלווה ארוכת טווח למשרד האוצר. חלקנו עומד על כ-455,000 ₪.

   

  התקציב הרגיל של המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2014 עומד על סך כ-35.7 ₪.

  מרכיב הארנונה, מסך הכנסות המועצה, הוא כ-44%.

  מהיותינו מוגדרים בדרגה 10 בסולם הסוציו-אקונומי, השתתפות הממשלה בשירותים לתושבי הכפר היא מזערית.

   

  בישיבת מליאת המועצה, אשר נערכה ביום 05.11.13 קבענו כי נעדכן את גובה הארנונה בהתאם למקדם ההתייקרויות, כפי שהוגדר על ידי משרד הפנים.

  • שיעור ההתייקרות לכלל הרשויות, לשנת 2014, עומד על 3.36%

  • על פי החוק, שיעור העדכון ברשות עצמאית, יהיה גבוה ב – 0.3%. לפיכך שיעור העדכון לשנת 2014 בכפר שמריהו עומד על 3.66%.

   

  מי שמבקש ללמוד את הכללים והחוקים בהקשר לארנונה, יכול למוצאם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

   

  עובדי המועצה ואני בראשם, עושים ונעשה ככל שיידרש כדי לשמור על רמת שירות גבוהה וזמינות.

  חברי המועצה, עובדיה ואנוכי, בשיתוף הוועדות השונות, נערכים לשנת פעילות עמוסה בתוכניות ובעשייה מגוונת.

  לאחר אישור תוכנית העבודה, נעדכן אתכם בתהליכים באמצעות אתר האינטרנט ובפרסומים עתיים.

   

  גם השנה, כחלק מהשירות לתושב, נמשיך לאפשר למעוניינים, תשלום ארנונה, המזכה בהנחה, באמצעות אתר האינטרנט.

  פיגור בתשלומים (החל מה- 1 בפברואר 2014) נושא ריבית צמודה בשיעור של 9% לשנה.

   

  אני שמח וגאה על מיקומנו הקבוע והיציב בראש טבלת המועצות היעילות והאיתנות.

  נשמח לשיתוף פעולה, ונעמוד לרשותכם בכל שאלה, הבהרה וחשיבה משותפת.

   

  מידע נוסף על ארנונה - באתר משרד הפנים.


   

  חוברת צו ארנונה 2014

   

   


   

   

   

  עבור לתוכן העמוד