לוין
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  תעריפי ביוב

  בהתאם להחלטת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב מיום 25.06.15, יעודכנו תעריפי הקמת מערכות הביוב במועצה המקומית כפר שמריהו, בכפוף לכל אלה:  

   

  1. התעריף להקמת מערכות ביוב יחול לגבי כל מ"ר בנוי וקרקע ולא רק על בניין למגורים (למעט לולים פעילים). 
  2. בהתאם לבסיס התחשיב, החיוב לקרקע יוגבל ל – 500 מ"ר לכל יחידת דיור. 
  3. סכום התעריף להקמת מערכות מים וביוב: קרקע – 6.33 ₪ למ"ר; בנוי – 63.26 ₪ למ"ר.

   

  תאגידי מים וביוב
  חוק תאגידי מים וביוב נחקק בשנת 2001. מאז ועד היום עבר החוק מספר שינויים. מטרותיו העיקריות של החוק הן הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות נאותים לצרכנים, במחירים סבירים ובלא הפליה, הבטחת ייעוד ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב להשקעות בתחום, וניהול עסקי, מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני. בתוך כך, מושם דגש על שיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים והגבייה במגזר העירוני.
  עד היום הוקמו 55 תאגידי מים וביוב המשרתים כ- 6.6 מליון אזרחים ב- 155רשויות מקומיות (מתוך 183 רשויות המחויבות בתאגוד על פי חוק. החוק אינו חל באיו"ש, על מועצות אזוריות ועל אגודות מים). מעבר לכך, מתוכנן כי לא יוקמו תאגידים חדשים אלא יצורפו לתאגידים קיימים.
  פירות המהלך מאז חוקק החוק והוקמו תאגידים ניתן לראות שיפור משמעותי בתפקוד המשק העירוני. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בירידה בפחת מים ובפחת גבייה ובגידול בהיקף ההשקעות בתשתית. כמו כן, בתאגידים רבים נעשה שימוש בטכנולוגיות מים חדשות כגון קר"מ (מערכת קריאה מרחוק) ו UFR הקטנת לחץ.
  בתקופה הקרובה פעילותה של יחידת הממונה על התאגידים תתמקד בבחינת יעילותם של תאגידי המים והביוב, וחיזוקם של התאגידים החלשים, בעיקר במגזר הערבי. למטרה זו הוקצה סכום של מעל 500 מליון ש"ח שבעזרתו תושווה רמת תפקודם של תאגידים אלה לרמת תפקודם של שאר התאגידים במדינה.

  נלקח מאתר – רשות המים

   

  מהו היטל ביוב?
  היטל ביוב נועד עבור פיתוח מערכות ביוב, לצורך הקמת תשתית איסוף והולכת ביוב, מתקנים ומכוני הטיפול בשפכים בעיריות ובמועצות המקומיות. אגרות ביוב נועדו לתחזוקה של מערכות ביוב קיימות באמצעות תאגידי המים והביוב הפרטיים המוסמכים לכך.
  תעריפי האגרות קבועים בכללי הרשויות המקומיות, ומתעדכנים מדי תקופה לפי שיעור עליית המדד. קיימים שני תעריפים שונים להיטל ביוב בגין שירות שונה. האחד לפי תעריף לישוב או לאזור שמתחזק את הביב הציבורי המשרת את הנכס, והשני לפי תעריף לישוב או לאזור שהמועצה מתחזקת את הביב הציבורי.
   על פי חוק הרשויות המקומיות משנת 1962, רשאית רשות מקומית, וחייבת על פי דרישת שר הפנים, להתקין ביוב בתחומה או בחלק ממנו. הרשות רשאית להניח ביבים מתחת לכל רחוב בתחומה, לבצע עבודות במבנה או במתקן שמתחת לרחוב, לרבות הריסתם לצורך להסרת מכשולים לביוב. הרשות רשאית להניח צינורות המחברים מבנה פרטי לביב ציבורי, ולהעביר את הביוב דרך כל קרקע או מתחתה, זאת לאחר מתן הודעה על כך לבעלי הנכסים.
   
  היטל התקנת ביוב
  במקרה שהרשות המקומית החליטה להתקין ביוב או לקנותו, עליה למסור לבעלי הנכסים שהביוב ישמש אותם, הודעה על כל שלב העומד להתקנה או הקניה, לרבות: ביב ציבורי, ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לייצור מי שתיה ומיתקנים אחרים.
  בעלי נכסים שנמסרה להם הודעה על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותם, חייבים בהיטל התקנת הביוב, לשם כיסוי הוצאות של התקנתו או של קנייתו. שיעורי ההיטל בחוק העזר נקבעים לפי כל מטר מרובע של קרקע, וכל מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה. כלומר בעד שטח הקרקע של הנכס ובעד השטח הבנוי. מטר מרובע ומטר מעוקב של בניה מחושבים לפי גודל הנכס בכל קומותיו של הבניין, או לפי הניתן לבניה בנכס, לפי כל תכנית בניין עיר המחייבת באותו מקום או לפי רישיון בניה לפי פקודת בנין ערים, משנת 1936, זאת לפי השטח והנפח הגדול יותר. בחוק העזר העירוני ניתן להדריג את ההיטלים לפי אזורים שונים של תחום הרשות המקומית.
  הרשות המקומית רשאית לקבוע בחוק העזר כי מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה יחושבו לפי הבנוי למעשה בכל קומותיו של הבניין, ולאחר מכן, חייבים בעלי הנכסים בתשלום היטל על כל תוספת של מטר מרובע או מטר מעוקב של בניה שתיווסף לנכס אחרי מסירת ההודעה לפי השיעור המחייב בשעת גמר בניית התוספת.
  יש לשלם היטל ביוב תוך שלושה חדשים לאחר מסירת דרישת התשלום, או במועדים מאוחרים יותר שנקבעו בחוק העזר, או בדרישת התשלום, או עד תום חודש ימים מיום תחילת עבודת ההתקנה, הכל לפי המועד המאוחר יותר. לשם כך תעודת מהנדס מטעם הרשות המקומית משמשת כראיה בדבר מועד תחילת עבודה.


  אגרת ביוב
  הרשות המקומית קובעת בחוק העזר את שיעור אגרת הביוב עבור כיסוי הוצאות החזקת הביוב, לתשלום עבור בעלי הנכסים. במקרה שלא נקבע שיעורו של ההיטל, הרשות רשאית לכלול בהוצאות ההחזקה גם את ההוצאות להתקנת הביוב. ברשות מקומית הגובה על פי חוק עזר אגרה עבור אספקת מים, יש לשלם אגרת הביוב כתוספת לאגרת המים.

   

  נלקח מאתר what2do.co.il – עיתן משפטי און ליין – מידע לאזרח

  עבור לתוכן העמוד