לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

אסבסט

אסבסט (הגדל)

האסבסט הוא שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים בעלי מבנה גבישי בצורה של סיבים מיקרוסקופיים דקים, ארוכים ונפרדים, הנבדלים זה מזה בהרכבם.

 

סיבי האסבסט חזקים מאוד, הם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני חזק, כימיקלים, ומאופיינים באורך חיים רב.

תכונות ייחודיות אלה, בשילוב מחיר נמוך, הן שהביאו את האסבסט לשימוש במגוון רחב ביותר של חומרי בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי חיכוך וחומרי בנייה במשך תקופה של מעל 100 שנה. ​

 

אסבסט מוגדר כאבק מזיק, כחומר מסוכן וכמזהם אוויר.

 

 

חוק האסבסט

במטרה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ולטפל במפגעים כאמור, חוקק החוק למניעת מפגע אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011, אותו יזם המשרד להגנת הסביבה.

בחוק זה ובתקנותיו מעוגן כל התחום הסביבתי של נושא האסבסט והעיסוק בו.

 

לפי הוראות החוק חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר, או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט בישראל.

כמו כן, חלה חובה בהוצאה הדרגתית של שימוש באסבסט פריך ממבני ציבור, ממתקני תעשייה וכן מציוד וכלי רכב בצה"ל, לכל היותר עד אוגוסט 2021.

פסולת אסבסט

פירוק ופינוי אסבסט יטופל רק על ידי גורמים מורשים וזאת בשל הסכנה לבאים במגע עם חומר זה ואו נזקים אפשריים שעלולים להיגרם לסביבה עקב טיפול לא נכון.

הטיפול בפסולת זו יתבצע על ידי גורמים מוסמכים בלבד שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. לפירוט ראו רשימת אתרים באתר המשרד להגנת הסביבה.

יש לוודא בטרם התקשרות עם קבלן הפינוי כי הוא מפנה את הפסולת לאתר מורשה של המשרד להגנת הסביבה ולהציג לפי דרישה אישור פינוי אסבסט מגורם מורשה

 

הנחיות לטיפול בפסולת אסבסט: https://www.gov.il/he/departments/guides/asbestos_guide_for_public
טופס בקשה להיתר עבודת אסבסט


 

עבור לתוכן העמוד