לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

הרפורמה ברישוי עסקים

רפורמת רישוי עסקים החדשה

 

תהליך החקיקה של רפורמת רישוי עסקים הושלם בינואר 2021 - והחידושים ייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021.


אלה עיקר החידושים שייכנסו לתוקף החל ב-1.4.2021:

 1. מסלולי רישוי מקוצרים להוצאת רישיון עסק (טרם פתיחת העסק(
     * 
  מסלול רישוי תצהיר - קבלת רישיון תוך 21 ימים.
     * 
  מסלול רישוי מזורז א' - קבלת היתר מזורז ל-180 יום בתוך 21 ימים.
     * 
  מסלול רישוי מזורז ב' - קבלת היתר מזורז ל-180 ימים בתוך 49 יום.
 2. העברת בעלות ברישיון באופן אוטומטי:
     * 
  עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ושאינם נדרשים באישור משטרה העברת בעלות באופן מיידי.
     * 
  עסקים בעלי רישיון עסק בתוקף ונדרשים באישור משטרה - העברת בעלות בין 14 ימים ועד 30 ימים (מתן היתר זמני ל-30 ימים באופן מיידי).
     * 
  עסקים שאינם בעלי רישיון עסק העברת סטטוס נותני האישור באופן מלא, כולל אישורים (למעט משטרה(.
 3. חידוש רישיון בזמן קצר (לעסקים שסווגו למסלולים מקוצרים).

      * חידוש רישיון עד 45 ימים מיום מסירת תצהיר על ידי בעל העסק (חידוש טרם פקיעתו של הרישיון הקיים.(

 

חידושים אלה מצטרפים להקלות וחידושים שכבר יושמו בתהליך:

 1. הארכת תוקף רישיון באופן משמעותי
 2. היתר זמני שנתיים במצטבר
 3. הקלות ברישוי הנגישות ועוד

אתר המפרטים האחידים

פירוט סיווג פריטי רישוי למסלולי רישוי מקוצרים


נגישות עסקים

תצהיר נגישות בעסק

טופס בדיקה עצמית- נגישות בעסק

חוות דעת מורשה נגישות


 ******************************************************************

1.       גורמי רישוי ממשלתיים:

 

א.      המשרד להגנת הסביבה- https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_environmental_protection

ב.       משרד הכלכלה והתעשייה- https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_economy

ג.        משרד החקלאות ופיתוח הכפר - https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx

ד.       משרד הבריאות- https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health

ה.      משטרת ישראל- https://www.gov.il/he/Departments/israel_police

ו.        חוברת הסבר בנוגע להגשת מסמכים מקוונים, עיון במפרטים אחידים של המשטרה ועוד    https://www.tel-aviv.gov.il/Business/Documents/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94,%20%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8%202019.pdf

ז.        כבאות והצלה לישראל- https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel   רישוי עסקים במסלול תצהיר: החל משנת 2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה יידרשו להגיש תצהיר על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק. ניתן לעיין באתר כבאות והצלה ברשימת העסקים שיכולים להגיש תצהיר. כמו כן, ניתן לעיין במפרטים אחידים לכל סוג עסק.

טופס תצהיר לעניין כבאות


ח.      תצהיר בבקשה לרישיון עסק – מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות- מצ"ב כקובץ

 

משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

1.       משרד התחבורה לעסקים אשר מטפלים ברכב- https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety

2.       משרד התשתיות לנושא דלק וגז- https://www.gov.il/he/departments/Units/fuel_department

3.       משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות - https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/KTN

*********************************************************************************

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983- https://www.nevo.co.il/law_html/law01/081_001.htm

צו רישוי עסקים- https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm

חוק העזר פתיחת בתי עסק וסגירתם

עבור לתוכן העמוד