בנין מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  ועדת הנהלת המועצה

  תפקיד

  שם פרטי ומשפחה 

   הערות

  1 יו"ר סרג' קורשיא ראש המועצה
  2 סגנית ומ"מ ראש המועצה  כרמית נופך - מוזס חברת מועצה
  3  חברה  אניק זבליק  חברת מועצה
  4  חברה  אמירה זוכוביצקי - ברוך  חברת מועצה
  5  כזה הועדה  יעל לוי  מזכירת וגזברית המועצה
   

   

   
   

  וועדות - סיכומי ישיבות:

  יו"ר: אמירה זוכוביצקי - ברוך, חברת מועצה
  יו"ר: ס'רג קורשיא, ראש המועצה
  יו"ר: מיכאל וינרוב, חבר מועצה
  יו"ר: סרג' קורשיא, ראש המועצה
  יו"ר: מיקי וינרוב, חבר מועצה
  יו"ר: אניק זבליק, חברת מועצה
  יו"ר: סרג' קורשיא, ראש המועצה
  יו"ר יעל לוי, מזכירת וגזברית המועצה
  יו"ר: כרמית נופך - מוזס, חברת מועצה
  יו"ר: יונתן גלפנד, חבר מועצה
  יו"ר: אמירה זוכוביצקי - ברוך, חברת מועצה
  יו"ר: אניק זבליק, חברת מועצה
  יו"ר: סרג' קורשיא, ראש המועצה
  יו"ר: אמירה זוכוביצקי - ברוך, חברת מועצה
  יו"ר: מיקי וינרוב, חבר מועצה
  יו"ר: כרמית נופך - מוזס, חברת מועצה
  יו"ר: יעל לוי, מזכיר וגזבר המועצה
  יו"ר: סרג' קורשיא, ראש המועצה
  יו"ר: אניק זבליק, חברת מועצה
  עבור לתוכן העמוד