לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

בחירות 2018

  הגשת מועמדות לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לכפר שמריהו
  טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי
  רשימת הכינויים והאותיות "התפוסות" ו"הפנויות" על ידי סיעות הכנסת ה- 20
  הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים), התשע"ה 2015
  דף מידע בחירות לרשויות המקומיות 2018 - כפר שמריהו
  הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות
  הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות מעודכן
  חוזר מנכ"ל מיוחד
  הוראות הבחירות (דרכי תעמולה) (סדרי הדין בבקשות ועררים) התשעה - 2015
  הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות סופי
  חוזר המפקחת הארצית על הבחירות- הגשת רשימות מועמדים והצעות מועמד – רשומ"ק 2/2018
  הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקמם
  הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקמם מעודכן
  פנייה מיו'ר וועדת הבחירות - תעמולה אסורה
  רשימת הכינויים והאותיות "התפוסות" ו"הפנויות" על ידי סיעות הכנסת ה- 20 מעודכן ל17.9.18
  באי כוח וממלאי מקום סיעות
  חוזר המפקחת הארצית על הבחירות – מימון וערבונות – רשומ"ק 4/2018 || מוא"ז 6/2018
  הודעה למוגבלי ניידות 2018
  דוגמאות פתקי הצבעה לראשות
  הודעה מספר 3
עבור לתוכן העמוד