מרכז מסחרי
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  דרישות המועצה בנושא רישוי עסקים – הנדסה

  27/03/2022 13:00

                 הנחיות להגשת תוכניות לאישור רישיון עסק

   

  דרישות מחלקת ההנדסה כפר שמריהו

   

  1 . שלב ראשון בהגשת בקשה לריש​​יון עסק הוא בדיקת תכנית העסק על ידי ממונה בדיקת תכניות מטעם מחלקת הנדסה בכפר שמריהו, לצורך כך יש להגיש עותק של תכנית עסק, הכוללת את הפרטים הבאים כפי שהם מופיעים בהנחיות המפורטות להגשת תוכניות לאישור רישיון עסק (כאן יופיע כלינק למסמך השני)

   

  על פי חוק, ובהתאם לדרישות המחלקה, יש להגיש את התכניות בגרמושקה אחת ולצרף לבקשה  5 עד 6 עותקים חתומים על ידי בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק, כגון מהנדס, הנדסאי בנין, אדריכל.

   

  על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, העתקים אלה יכללו את הפרטים הבאים:

  https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#med7

   

  2 .התוכנית צריכה לכלול ריכוז נתוני תוכנית לרישיון עסק

   

  רשות הרישוי ו/ או נותן האישור רשאים, במידת הצורך, לדרוש מהמבקש פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק. כמו כן, ייתכן כי לשם בדיקת הבקשה, יידרש  מגיש הבקשה לצרף לתכנית העסק חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים.

   

  בשלב השני יועברו תוכניות אלה לבחינת הוועדה המקומית בהרצליה מתוקף סמכותה כממונה על אישורן:

   

  3 . מידע נוסף לצורך הגשת בקשה לרישוי עסקים בהיבט תכנוני ניתן לקבל במנהל ההנדסה של עיריית הרצליה כממונה על בחינת הבקשות (קישור להנחיות):

  https://www.herzliya.muni.il/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F/

   

   

  1. ריכוז נתוני תוכנית לרישיון עסק
  2. הנחיות להגשת תוכניות לבתי עסק


  עבור לתוכן העמוד