לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

עצים - כריתה, העתקה, שימור

 

כריתת עצים היא מצב בלתי הפיך ולכן, היא מותרת כאופציה אחרונה. אנו מאמינים שההגנה הטובה ביותר לעצים היא בדאגה ובשמירה שלא יפגעו.

כל פעילותם של פקידי יערות במדינה מתרכזת בשמירה על העצים מפני כריתות. תרומתם הרבה של העצים היא לטבע, לנוף, לאקלים, לסביבה ולרווחת ובריאות האדם ואף ביכולתם להגדיר סביבה היסטורית, מודרנית ועתידית..

יש לבקש מפקיד היערות רישיון על כל כוונה לכרות או להעתיק עץ וחל איסור מוחלט לכרות עצים ללא אישור לכך מפקיד היערות.

     מידע לציבור בנושא כריתות עצים:

 • כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן עפ"י חוק.
 • עץ בוגר מוגדר כעץ בגובה 130 ס"מ שקוטרו הוא לפחות 10 ס"מ.
 • העץ מוגן גם בקרקע הציבורית וגם בקרקע הפרטית.
 • כל כריתה או העתקה של אילן מוגן  הינה עבירה פלילית וטעונה ברישיון מפקיד היערות האזורי.
 •  

התושבים מתבקשים לא לכרות עצים ללא אישור ותיאום מול משרד החקלאות ועפ"י ההוראות הבאות:

 1. תושבים המעוניינים לכרות עצים נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה. הטפסים נמצאים באתר משרד החקלאות בקישור כאן נפתח בחלון חדש 
 2. לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם, בצירוף תמונות העץ (לפחות 2 תמונות ברורות לכל עץ), למח' איכות הסביבה במועצה למייל sviva2@kfar.org.il
 3. לאחר שהתקבלה המלצתו של גורם מקצועי בעירייה, יש להמשיך את הטיפול מול פקיד יערות משרד חקלאות, מר רותם ניסן, במייל rotemn@moag.gov.il  או בטלפון 03-9485938
 4. כמו כן, בקשה לרישיון כריתה או העתקה של עץ מוגן כרוכה בתשלום אגרה בסך 48.50 ש"ח, שניתן לשלם באופן מקוון באתר משרד החקלאות בקישור כאן נפתח בחלון חדש
 5. במידה והתקבל רישיון כריתה, יש לפעול לפיו ולהציגו לבקשת פקח עירוני במידה ונדרש לכך.
 6. תושב הרואה פעולה שיש לה משמעות של כריתת עץ – חיתוך גזע מרכזי, בלי הותרת ענפים עיקריים, פעולה היכולה לגרום למות עץ כמו ריסוס, הרעלה חיתוך שרשים, בניה בתחום צמרת העץ, עקירה, ידווח על כך למועצה

תושבים המעוניינים לערער על בקשות הכריתה יעשו זאת במהלך 14 ימים מהפרסום באתר.
הגשת הערעור תעשה מול קק"ל באתר פקיד היערות נפתח בחלון חדש


 


 


עבור לתוכן העמוד