לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

פסולת בניין

תושבים הבונים בכפר או מבצעים שיפוצים מחוייבים להציב בתחום המגרש שלהם מיכל אצירה לפסולת בניין.

 

במידה ויש צורך להציב את מיכל האצירה בשטח ציבורי, יש לקבל היתר להצבת מיכל אצירה בשטח ציבורי ממחלקת אחזקה של המועצה המקומית כפר שמריהו.

יש למלא - טופס בקשה להיתר להצבת כלי אצירה לפסולת בניין

מילוי הטופס אינו מהווה אישור להצבת כלי אצירה לפסולת בניין.

יש להמתין לקבלת היתר להצבת המכולה מהמועצה המקומית כפר שמריהו, ולהנחיות למיקום הנחת כלי האצירה.

 

 

פקחי המועצה יבצעו אכיפה ובעל הנכס או הקבלן, שלא יהיה ברשותו היתר, ייקנס ויאלץ לסלק את מיכל האצירה מיידית.

 

התנאים להצבת מיכל אצירה כפי שנדרשים בהיתר:

1. פינוי פסולת הבניין לאתר מורשה

2. הצגת אישור קליטת פסולת הבניין באתר

3. ניקיון סביב כלי האצירה ברדיוס של 5 מטר בסוף כל יום עבודה

4. כיסוי כלי האצירה בחומר קשיח בסוף כל יום עבודה

5. לא תותר הצבת כלי אצירה בימי שישי מהשעה 10:00 ועד ליום ראשון בשעה 07:00

6. לא תותר הצבת כלי אצירה בערבי חג מהשעה 10:00 ועד ליום שאחרי מוצאי החג בשעה 07:00

7. .כלי אצירה מלא יש לפנותו ללא דיחוי

8. אין לשנות את מיקום כלי האצירה שאושר מראש 

 עבור לתוכן העמוד